Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

    Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2024 roku

                                                      Zarządzenie Nr 1/2024

Wójta Gminy Karnice

z dnia 4 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola
* oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2024/2025, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900 ze. zm),

 zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola* Gminy Karnice na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

1-31 marca 2024 r.

 

 

16-20 sierpnia 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

3-5 kwietnia 2024 r.

 

21 sierpnia 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

8 kwietnia 2024 r.

 

22 sierpnia 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

8-11 kwietnia 2024 r.

 

22-26 sierpnia 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 12 kwietnia 2024 r.

 

27 sierpnia 2024 r.

 

* przez przedszkole, należy rozumieć także oddział przedszkolny

 

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2024/2025;

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

1-31 marca 2024 r.

 

 

16-20 sierpnia 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I

 

3-5 kwietnia 2024 r.

 

21 sierpnia 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

8 kwietnia 2024 r.

 

22 sierpnia 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

8-11 kwietnia 2024 r.

 

22-26 sierpnia 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 12 kwietnia 2024 r.

 

27  sierpnia 2024 r.

 

 

§ 3. W  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny
2024/2025 do  publicznych  szkół  podstawowych  obowiązują    kryteria oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów,  określone  w  uchwale Nr XXIV/189/2017Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Karnice.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2024/2025.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Sać-Ozdoba 04-01-2024 14:11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 04-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Sać-Ozdoba 04-01-2024 14:11:06