Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

aneks nr 2 do statutu

Uchwała nr  11/2019

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

aneksem Nr 2

Na podstawie § 4. ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Cerkwicy wprowadza następujące zmiany:

  1. dodaje się § 71. 1. Uczeń może być  zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych lub informatyki oraz drugiego języka nowożytnego po spełnieniu warunków:
  1. lekcje wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, zajęć komputerowych, informatyki , drugiego języka nowożytnego z którego uczeń ma być zwolniony - umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
  2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, czy drugiego języka, ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły na złożony wniosek rodziców.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Pedagogicznej do przekazania uchwały Dyrektorowi Szkoły celem jej realizacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020 12:31:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020 12:31:32