Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

aneks nr 1 do statutu

Uchwała nr 10/2019

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

aneksem nr 1/ 2019

Na podstawie art.80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  poz. 59, poz. 949), uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Cerkwicy wprowadza następujące  zmiany:

 1. § 70. ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Na 2 tygodnie przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują i przekazują pisemną informację uczniowi o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej)  ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt
  w e-dzienniku.”;
 2. W § 70. ust.7 otrzymuje brzmienie „Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej z zajęć edukacyjnych
  i nagannej ocenie z zachowania  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i odnotowuje ten fakt
  w e-dzienniku lub w teczce wychowawcy. Uczeń własnoręcznie podpisuje i datuje odebrana informację.”;
 3. W § 90. ust. 1 po punkcie 17 dodaje się punkt 18 w brzmieniu: „spożywania wody
  w trakcie zajęć dydaktycznych.”;
 4. § 92. ust. 2 dodaje się: „oraz e-papierosów.”;
 5. § 92. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Spożywać posiłków i napojów (z wyłączeniem wody) w czasie zajęć dydaktycznych.”;
 6. W § 92. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych oraz urządzeń multimedialnych służących do nagrywania, przetwarzania
  i udostępniania dźwięku i obrazu.”;
 7. W § 96. ust. 1, punkt 4 otrzymuje brzmienie: fryzura: włosy zawsze przeczesane,
  o kolorze naturalnym nie farbowane. W przypadku włosów długich zaczesane – związane, zaplecione tak, aby nie przeszkadzały w pisaniu oraz innych zajęciach;
 8. W § 96. ust.1, punkt 5 otrzymuje brzmienie: makijaż: dopuszcza się używanie pomadki bezbarwnej oraz bezbarwnego lakieru do paznokci, nie są dozwolone tipsy, akryl, hybryda oraz inne sztuczne nawierzchnie na płytce paznokcia. W sytuacji, gdy uczennica w szkole ma makijaż na twarzy musi go bezzwłocznie usunąć – szkoła udostępnia środki do demakijażu twarz i zmywacz do paznokci.”;  
 9. W § 96. ust. 1 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „w zależności od warunków atmosferycznych uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia.”;
 10. W § 97. ust. 1 słowo: „ elektronicznych” zastępuje się słowem: „multimedialnych”;
 11. W § 97. uchyla się ust. 4;
 12. W § 99. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „posiadanie, używanie e-papierosów, środków odurzających  i ich rozprowadzanie”;
 13. W § 99. ust. 1 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „wnoszenie na teren szkoły telefonu komórkowego oraz urządzeń multimedialnych służących do nagrywania, przetwarzania i udostępniania dźwięku i obrazu.”;  
 14. W § 99. ust. 2 punkt 7 zyskuje numer porządkowy 8;
 15. W § 99. ust. 2 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: „obniżeniem oceny zachowania półrocznej, rocznej bądź końcowej”.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Szkoły do przekazania uchwały Dyrektorowi Szkoły celem jej realizacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

………………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020 12:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Sać-Ozdoba 17-12-2020 12:30:41